Ditt stöd i vardagen

Utgångspunkten för varje situation där en person behöver hemtjänst är unik. En människa är mer än en vårdtagare. Alla har vi gemensamma behov, men alla har vi också unika intressen.

Livet har många faser och stadier och har vi riktig tur kommer vi alla att få vara med om ett antal av dem. Hemtjänst är inte något som endast äldre behöver. Stöd och hjälp i vardagen kan man behöva närsomhelst under livet. Vi har olika behov av stöd beroende på vår situation. Medan ett antal av oss kommer att behöva hemtjänst en längre period av livet på grund av sjukdomstillstånd eller annat så kommer i stort sett vi alla att behöva ett visst mått av hjälp då vi blir riktigt gamla. Vi har då alla möjligheter att själva bestämma vem som ska se till att vi får den hjälp och det stöd vi behöver.

Ett personligt val är ett bra val

Vad är det vi önskar oss när tar hjälp av hemtjänst i Järfälla? Vad är det de flesta av oss uppskattar och mår bra utav? De allra flesta pekar gärna på det man brukar kalla kontinuitet. Att personalen inte byts ut och att man därför med tiden lär känna den som arbetar i vårt hem, det är oerhört viktigt. Generellt sätt eftersöker vi också flexibilitet och kompetens. Att personalen ska ha en bra utbildning och en minst lika bra attityd och inställning är inte förhandlingsbart. När det handlar om hemtjänst är detta grundläggande. Respekt och att kunna skratta tillsammans leder till bra hemtjänst.

Publicerat den
Kategoriserat som Hemtjänst